Planeet


Bij het kweken van rozen worden natuurlijke grondstoffen gebruikt, zoals water en bodemgrond. Bij overmatig gebruik, zonder respect voor de natuur en restricties van dit gebruik, schaden wij de aarde. Dit past dan ook niet binnen de normen en waarden van Herburg Roses.

Vanuit onze normen en waarden zijn wij direct bij de start van onze rozenkwekerij in Ethiopië (2006)  begonnen met het MPS-programma. In 2007 hebben wij de MPS-status behaald, gevolgd door het MPS SQ-label in 2008. Deze hebben wij tot de dag van vandaag met trots weten te behouden. Door continue registratie en acties minimaliseren wij het gebruik van water en kunstmest in ons productieproces. Zo zijn wij blijvend bezig het gebruik van deze stoffen te verkleinen en onze MPS-score te verbeteren.