Mens


Als duurzame rozenkwekerij met een productielocatie in Ethiopië geloven wij dat onze kracht in onze medewerkers zit. Onze rozen komen pas echt tot zijn recht wanneer deze met liefde en vooral met respect behandeld worden. Om die reden investeren wij graag terug in de lokale gemeenschap en onze planeet. Duurzaamheid staat dan ook centraal in ons gehele productieproces, van teelt tot klantrelatie.

Door respectvol om te gaan met onze medewerkers, waarborgen wij de kwaliteit van onze organisatie. Persoonlijke ontwikkeling versterkt Herburg Roses. Hier zijn wij ons goed van bewust. Door te investeren in onze medewerkers kunnen wij hen ervaringen en training bieden. Hiermee groeien zij in verschillende gebieden en expertises en als mens.

Naast het zorgdragen voor onze eigen mensen, investeren wij ook in de lokale gemeenschap in Ethiopië. Lokale betrokkenheid en respect zijn onlosmakelijk verbonden met onze organisatie.

mens